DO XXXI PERŁY PAPROCAN ZOSTAŁO

 • Nadchodzące Perły

 • XXXI edycja
  24.03.2019

 • XXXII edycja
  20.10.2019

 •  

Zapisy

Zapisy na kolejną XXXI Perłę Paprocan zostaną uruchomione z początkiem 2019 roku.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Zarząd Tyskiego Stowarzyszenia Sporto-wego informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tyskie Stowarzyszenie Sportowe z siedzibą w Tychach, ul. Konecznego 42/21, e-mail: tss@perlapaprocan.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Ty-skiego Stowarzyszenia Sportowego oraz obowiązków i uprawnień wynikających z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi Stowarzysze-nie współpracuje przy organizacji imprez sportowych (np. dostartu, MKTime) oraz insty-tucjom upoważnionym z mocy prawa.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do zaprzestania działalności Stowarzyszenia.
 5. Każdy ma prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.
 6. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.