DO XXXIII PERŁY PAPROCAN ZOSTAŁO

 • Nadchodzące Perły

 • XXXIII EDYCJA
  23.05.2021

 • XXXIV EDYCJA
  24.10.2021

 • XXXV EDYCJA
  03.04.2022

Zapisy

Zapisy na XXXIII edycję Perły Paprocan są już zamknięte.

W związku z nowym rozporządzeniem o wprowadzeniu lockdownu Perła Paprocan, która miała się odbyć 21.03.2021, zostaje przeniesiona na nowy termin i odbędzie się po złagodzeniu obostrzeń. Nowy termin: 23.05.2021. Tym zawodnikom, którym nie będzie odpowiadał nowy termin, opłaty startowe zostaną przeniesione na jesień.

Link do zapisów

Pliki do pobrania:

--- Regulamin XXXIII Perły Paprocan

--- Oświadczenie zawodnika na udział w zawodach

--- Zgoda na udział dziecka w zawodach XXXIII Perła Paprocan

--- Upoważnienie do odbioru numeru startowego XXXIII Perła Paprocan

Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Zarząd Tyskiego Stowarzyszenia Sportowego informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tyskie Stowarzyszenie Sportowe z siedzibą w Tychach, ul. Konecznego 42/21, e-mail: [email protected]
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Tyskiego Stowarzyszenia Sportowego oraz obowiązków i uprawnień wynikających z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi Stowarzyszenie współpracuje przy organizacji imprez sportowych (np. dostartu, MKTime) oraz instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do zaprzestania działalności Stowarzyszenia.
 5. Każdy ma prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.
 6. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Partnerzy