DO XXX PERŁY PAPROCAN ZOSTAŁO

85d 16g 23m 19s
Archiwum / Frekwencja

Frekwencja

7 X 2007 – Pierwsza Perła Paprocan – 9 uczestników
4 XI 2007 – Druga Perła Paprocan – 36 uczestników
16 XII 2007 – Trzecia Perła Paprocan – 68 uczestników
23 II 2008 – Czwarta Perła Paprocan – Zimowa – 82 uczestników
11 V 2008 – Piąta Perła Paprocan – Wiosenna – 66 uczestników
3 VIII 2008 – Szósta Perła Paprocan – Letnia – 68 uczestników - po raz pierwszy nordic walking na Perle
26 X 2008 – Siódma Perła Paprocan – Jesienna – 142 uczestników
9 XI 2008 – Siódma Perła Paprocan – Jesienna – Dogrywka – 15 uczestników
11 I 2009 – Ósma Perła Paprocan – Zimowa – 142 uczestników
5 IV 2009 – Dziewiąta Perła Paprocan – Wiosenna – 143 uczestników
2 VIII 2009 – Dziesiąta Perła Paprocan – Letnia – 145 uczestników
25 X 2009 – Jedenasta Perła Paprocan – Jesienna – 161 uczestników
10 I 2010 – Dwunasta Perła Paprocan – Zimowa – 133 uczestników
7 III 2010 – Trzynasta Perła Paprocan – Wiosenna – 227 uczestników
7 XI 2010 – Czternasta Perła Paprocan – Jesienna – 264 uczestników
6 III 2011 – Piętnasta Perła Paprocan – Wiosenna – 270 uczestników
30 X 2011 – Szesnasta Perła Paprocan – Jesienna – 384 uczestników
25 III 2012 – Siedemnasta Perła Paprocan – Wiosenna – 239 uczestników
07 X 2012 – Osiemnasta Perła Paprocan – Jesienna – 161 uczestników
17 III 2013 – Dziewiętnasta Perła Paprocan – Wiosenna – 255 uczestników
20 X 2013 – Dwudziesta Perła Paprocan – Jesienna – 333 uczestników
23 III 2014 – Dwudziesta Pierwsza Perła Paprocan – wiosenna – 687 uczestników
19 X 2014 – Dwudziesta Druga Perła Paprocan – jesienna – 761 uczestników
22 III 2015 – Dwudziesta Trzecia Perła Paprocan – wiosenna – 983 uczestników - rekord frekwencji
18 X 2015 - Dwudziesta Czwarta Perła Paprocan - jesienna - 886 uczestników
3 IV 2016 - Dwudziesta Piąta (Srebrna) Perła Paprocan - wiosenna - 915 uczestników
23 X 2016 - Dwudziesta Szósta Perła Paprocan - wiosenna - 858 uczestników
19 III 2017 - Dwudziesta Siódma Perła Paprocan - wiosenna - 966 uczestników
22 X 2017 - Dwudziesta Ósma Perła Paprocan - jesienna - 933 uczestników
8 IV 2018 - Dwudziesta Dziewiąta Perła Paprocan - wiosenna - 959 uczestników

Partnerzy
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner